NV200 Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi New member here in the UK with a Japanese imported Nissan E-NV200 van from 2016 with a 24kWh battery.

I'm currently having a problem with the lights as the LED front driving and rear lights stay on even when the light switch on the stalk is off. I'm pretty sure that this model doesn't have daytime running lights (DRL). My suspicion is that a lighting relay contact is fused closed and won't spring back open. Does anyone know where is the lighting relay?

There is some background to this problem. I noticed a while ago that the rear lights weren't working and I found a 10A fuse (F7 POS LAMPS l) in fuse box W2 had blown. I changed it and a few weeks later it blew again. I checked out the rear lamp and wiring and noticed that the rear LED light on the driver's side was much brighter than the passenger side one (as if the brake light was always on). I also noticed that the 12V battery flattens within a week if the van is not charged / used. When the 240V type 1 charger is plugged in the charging voltage is about 14.5V. The same fuse blew at night and I only had a 20A fuse at hand to get me home. Days later some dash errors came up, such as a battery symbol (the manual says that was a DC/DC converter error). I changed the wiring loom at the back of the rear driver's side light and the bright light problem went away, also the dash errors went away and now I'm just left with the lights staying on all the time. I also replaced the 12V battery as it failed when tested. I'm currently having to disconnect the 12V battery when the van is not being used.

Any suggestions or advice is most welcome.
 

Attachments

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Hoi Nieuw lid hier in het Verenigd Koninkrijk met een Japans geïmporteerde Nissan E-NV200 bestelwagen uit 2016 met een 24kWh batterij.

Ik heb momenteel een probleem met de lichten omdat de LED-voor- en achterlichten blijven branden, zelfs als de lichtschakelaar op de steel is uitgeschakeld. Ik ben er vrij zeker van dat dit model geen dagrijverlichting (DRL) heeft. Mijn vermoeden is dat een lichtrelaiscontact dichtgesmolten is en niet open zal springen. Weet iemand waar het lichtrelais is?

Er is enige achtergrond voor dit probleem. Ik merkte een tijdje geleden dat de achterlichten niet werkten en ik vond een 10A zekering (F7 POS LAMPEN l) in zekeringkast W2 was gewaaid. Ik veranderde het en een paar weken later waaide het weer. Ik controleerde het achterlicht en de bedrading en zag dat het LED-achterlicht aan de bestuurderskant veel helderder was dan het achterlicht aan de passagierszijde (alsof het remlicht altijd brandde). Ook viel het mij op dat de 12V accu binnen een week leegloopt als het busje niet opgeladen/gebruikt wordt. Wanneer de 240V type 1 lader is aangesloten is de laadspanning ongeveer 14,5V. Dezelfde zekering blies 's nachts en ik had alleen een zekering van 20A bij de hand om me thuis te krijgen. Dagen later kwamen er enkele dash-fouten naar voren, zoals een batterijsymbool (de handleiding zegt dat dat een DC / DC-converterfout was). Ik heb de bedradingsboom aan de achterkant van het achterlicht aan de bestuurderszijde vervangen en het felle lichtprobleem verdween, ook de dashboardfouten verdwenen en nu blijf ik gewoon achter met de lichten die de hele tijd blijven branden. Ik heb ook de 12V-batterij vervangen omdat deze bij het testen faalde. Ik moet momenteel de 12V-batterij loskoppelen wanneer het busje niet wordt gebruikt.

Alle suggesties of adviezen zijn van harte welkom.
[/CITAAT]

Het probleem is waarschijnlijk te wijten aan de LED-lampen, zet de originele lampen terug. Ik weet alleen van oudere BMW motorfietsen, hetzelfde probleem als de jouwe, dat het lichtrelais niet de lage stroomsterkte van de LED-lampen ziet
 

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Het probleem is waarschijnlijk te wijten aan de LED-lampen, zet de originele lampen terug. Ik weet alleen van oudere BMW motorfietsen, hetzelfde probleem als de jouwe, dat het lichtrelais niet de lage stroomsterkte van de LED-lampen ziet
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top